Onze afdelingen

Om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de stad, is onze organisatie opgedeeld in 4 domeinen. 

4 domeinen

In het Ruimtelijk Economisch Domein staat de leefomgeving centraal. Wij zorgen voor een gezonde, veilige, en groene openbare ruimte, vol beleving en afgestemd op klimaatverandering. We werken aan meer woningen en banen, bereikbaarheid, leefruimte voor alle inwoners, nieuwe natuur, duurzaam gebruik van energie en balans tussen wijken en buurten.

In het Sociaal Economisch Domein is de inwoner aan zet. Wij investeren in eigenaarschap en zelfredzaamheid van inwoners, omdat wij geloven dat mensen uiteindelijk het gelukkigst zijn wanneer ze niet afhankelijk zijn van anderen. Wij zorgen voor het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Samen werken we aan goede gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, financiële hulp en specialistische hulp.

Waar het Ruimtelijk en Sociaal Economisch Domein zich vooral op de stad en de inwoner richt, houdt Bedrijfsvoering & Dienstverlening zich bezig met de interne organisatie en het realiseren van een goede dienstverlening voor elke inwoner. Wij zorgen ervoor dat alle randvoorwaarden op orde zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld doordat de financiën en processen op orde zijn, dat er voldaan wordt aan wet- en regelgeving, administratie verwerkt wordt, medewerkers aangenomen worden, er veilig gewerkt wordt en inwoners geholpen worden met allerlei vragen. 

Deze afdelingen geven directie en bestuur advies en ondersteuning op verschillende gebieden, zoals financiën, beleid, strategie, bedrijfsvoering, communicatie en representatie. Concernadvies adviseert vooral op organisatie strategie en beleidsbeslissingen, zichtbaarheid en representatie. Communicatie helpt de organisatie, de directie en het bestuur te communiceren. Zowel intern als extern, via diverse online en offline kanalen. Concern houdt zich vooral bezig met de belangrijkste jaarlijkse financiële documenten, zoals het jaarverslag, de begroting en de voorjaarsnota. Zij controleren ook of opdrachten worden uitgevoerd zoals afgesproken in het bestuursakkoord en de begroting.

Belangrijk om goed samen te werken

De uitdagingen waar we voor staan raken aan alle domeinen. Het is daarom belangrijk dat we goed samenwerken en onze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Binnen de domeinen hebben we 23 afdelingen en ketens en daarbinnen nog bijna 100 teams! Alle afdelingen en teams kun je vinden in het organogram 
Met elkaar, onze inwoners en partners in de stad werken we vanuit onze eigen rol, opdracht, deskundigheid én met ons hart om die fijne stad te blijven die we nu zijn. 

Zie jij jezelf werken voor de Gemeente Breda? Bekijk de vacatures